Ngày 12 tháng 8 giao 3 máy đi đồng nai và TP.HCM

https://sosn.com.vn/?p=4416&preview=true

số 1 : Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1

https://sosn.com.vn/?p=4416&preview=true
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1
https://sosn.com.vn/?p=4392&preview=true
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1
https://sosn.com.vn/product/may-lam-mong-am-duong-45-do-cnc-2-dau-4-truc-2-duong-2-am-mxs2000b-1/
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1 sản phẩm

số 2 : Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng Tự Động MF506

https://sosn.com.vn/product/may-dan-canh-6-chuc-nang-tu-dong-mf506/
Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng MF506 xuất đi hóc môn tp.HCM
https://sosn.com.vn/product/may-dan-canh-6-chuc-nang-tu-dong-mf506/
Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng MF506 giao đi hóc môn

số 3 : Máy Bào Cuốn Dao Xoắn 500MM QDM508A

https://sosn.com.vn/product/may-bao-cuon-dao-xoan-500mm-qdm508a/
Máy Bào Cuốn QDM508A giao đi thủ đức tp.HCM
https://sosn.com.vn/product/may-bao-cuon-dao-xoan-500mm-qdm508a/
Máy Bào Cuốn QDM508A giao đi thử đức tp. HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo