Ngày 13 tháng 6 giao 2 máy tại đồng nai

https://sosn.com.vn/?p=4087&preview=true

máy số 1 : Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D

https://sosn.com.vn/product/may-phay-router-chep-hinh-tu-dong-mx7216d/
Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D
https://sosn.com.vn/product/may-phay-router-chep-hinh-tu-dong-mx7216d/
Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D

máy số 2 : Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813

https://sosn.com.vn/product/may-lam-mong-oval-duong-2-dau-cnc-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813
https://sosn.com.vn/product/may-lam-mong-oval-duong-2-dau-cnc-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo