Ngày 7 tháng 7 giao 2 máy đi đồng nai

https://sosn.com.vn/?p=4235&preview=true

giao Máy phay vát cạnh khoan cấy bu lông chân ghế BY-803A máy cắt và khoan bọ EKE vuông tự động HM-3016 tại đồng nai và dĩ an

https://sosn.com.vn/product/may-cat-va-khoan-bo-eke-vuong-tu-dong-hm-3016/
máy cắt và khoan bọ EKE vuông tự động HM-3016
https://sosn.com.vn/?p=4235&preview=true
ngày 7 tháng 7 giao 2 máy đi đồng nai
https://sosn.com.vn/product/may-phay-vat-canh-khoan-cay-bu-long-chan-ghe-by-803a/
Máy phay vát cạnh khoan cấy bu lông chân ghế BY-803A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo